HOME

स्पन्दन

नेपालको पहिलो जेमीनाई क्याप्सुल

( Nepal's First Gemini Capsule )


   °
   ||`
   || `
   ||  `
   ||   `
   ||    `
   || \^/   `
   ||      `
   || ------------`
   ||  `
   ||   `
   ||    `
   ||     `
   || \:|:/  `
   || --o--   `
   || /:|:\    `
   ||         `
   ||-------------------`
   ||
   ||
   ||
   ||    -Scientiac
   **

२०७७-१२-०५ | मेरी अर्धाङ्गिनी २०७७-१२-०४ | जीवन ? २०७७-१०-२४ | आकाङ्क्षा २०७७-०५-०९ | आत्महत्या २०७७-०५-०८ | जुनकिरी २०७७-०५-०५ | हेरेको-हेरै २०७७-०५-०२ | तिमी आयौ २०७७-०३-२६ | विज्ञान २०७७-०३-१४ | मिठा दुइ पल २०७७-०३-१३ | गलत निर्णयहरू २०७७-०३-१२ | मैले थाहा पाएका - "थाहा नभएका कुराहरू"