BACK

२०७७-०५-०५

हेरेको-हेरै

पहिलो पल्ट तिमीलाई देख्दा,

म हेरेको-हेरै भएँ....

अर्कोचोटी तिमीलाई भेट्दा,

म हेरेको-हेरै भएँ....

मेरो नजिक तिमीलाई पाउँदा,

म हेरेको-हेरै भएँ....

गुन्यु चोली तिमीले लाउँदा,

म हेरेको-हेरै भएँ....

लाग्थ्यो मेरो जीवनको पाटो भइसक्यौ तिमी....

लाग्थ्यो मेरो जीवनको पाटो भइसक्यौ तिमी....

तिम्रो बोइफ्रेन्ड छ भन्ने थहा पाउँदा,

म हेरेको-हेरै भएँ....

हेरेको-हेरै भएँ....