BACK

२०७७-०५-०२

तिमी आयौ

आज फेरी एकचोटी,

तिमी आयौ....

पर्खालै पर्खाल लगाएपनि

तिमी आयौ....

तार जाली लगाएपनि,

तिमी आयौ....

तिमीबाट जती भागेपनि,

तिमी आयौ....

यो मनलाई जती सम्झाएपनि,

तिमी आयौ....

प्रिय, तिमी आयौ

केवल सम्झनामा आयौ,

मात्र यादहरूमा आयौ ।